Frizby, de nieuwe HR-app die komaf maakt met jaarlijkse evaluaties

Frizby, de nieuwe HR-app die komaf maakt met jaarlijkse evaluaties

BRUSSEL, In de meeste bedrijven vinden traditioneel halfjaarlijkse evaluatiegesprekken plaats. De Brusselse start-up Frizby heeft een app ontwikkeld waarmee ze het hele beoordelingsmodel grondig verandert. De app vereenvoudigt het uitwisselen van feedback tussen collega’s doorheen het jaar. Je kunt objectieven op korte en middellange termijn vaststellen en persoonlijke vooruitgang visualiseren. De app zet bovendien in op meerdere informele gesprekken tussen werknemers en leidinggevenden. Op die manier kunnen bedrijven hun interne communicatie en het welzijn van hun werknemers verbeteren. En dat heeft een positief effect op de resultaten van het bedrijf.

De meeste werknemers én leidinggevenden kijken niet echt uit naar de (semi)jaarlijkse evaluatiegesprekken. Sam Boribon, medeoprichter van Frizby en voormalig consultant bij Ernst & Young: "Interviews zijn vandaag vooral gericht op mogelijke salarisverhogingen. Maar zo’n benadering zet de ontwikkeling van de medewerker niet centraal, en verbindt bovendien feedback en compensatie te sterk met elkaar."

Frizby neemt afstand van het jaarlijkse evaluatiemodel en ontwikkelde een flexibel model waarbij interviews tussen werknemers en leidinggevende frequenter en minder formeel worden. Die momenten zijn niet gericht op een beoordeelde evaluatie of een salarisverhoging, maar maken het mogelijk om uitdagingen op te sporen, vooruitgang van doelstellingen te bespreken en op korte termijn nieuwe doelstellingen te bepalen.

Het platform van Frizby is een ergonomische digitale oplossing waarmee iedereen op elk moment feedback kan sturen of vragen aan collega's. Die info kan dan achteraf gebruikt worden als discussiemiddel tussen leidinggevende en werknemers.

Een oplossing op maat voor nieuwe generaties
Frizby doet de angst voor een evaluatie wegnemen. Feedback wordt vanzelfsprekend én een bron van motivatie en erkenning.

Sam Boribon, medeoprichter van Frizby: “De jongere generatie medewerkers heeft meer nood aan regelmatige feedback, en is heel erg vertrouwd met apps die gebaseerd zijn op directe feedback. Bedrijven zullen hun evaluatieprocessen daarom dynamischer moeten maken. Met Frizby hebben ze daar een uitstekende tool voor in handen.”

Frizby haalde een eerste financiering van Digital Attraxion binnen en maakt deel uit van accelerator Start it @KBC, die innovatieve ideeën en schaalbare businessmodellen ondersteunt. Syntra en Huggys Bar zijn enkele van de bedrijven die de app momenteel gebruiken.

De start-up wil in het komende jaar nog  meer kmo's bereiken en op termijn uitbreiden naar de buurlanden. HR-medewerkers die de app willen proberen, kunnen deze op aanvraag gratis testen via www.frizby.co.

Contacteer ons
Sam Boribon CEO & co-founder, Frizby
Over Start it @KBC

Start it @KBC ondersteunt en promoot ondernemers met een innovatief idee en schaalbaar businessmodel, en is de grootste start-up community in België. Als start-up pionier in België wil Start it @KBC zo een positieve impact hebben op de economie en samenleving in België.

Start-ups genieten bij Start it @KBC gedurende drie maanden van een sterk acceleratieprogramma op maat en mogen anderhalf jaar rekenen op mentorship, expertise, een uitgebreid netwerk en co-working space. Start it @KBC optimaliseert haar aanbod voortdurend in co-creatie met de start-ups. 

Start it @KBC stimuleert (internationale) kruisbestuivingen: tussen de meer dan 700 start-ups en scale-ups, maar ook met investeerders, ervaren mentoren, met experts in uiteenlopende domeinen (technologie, sales, juridisch, marketing, communicatie,…) en andere acceleratoren en incubatoren wereldwijd. De community speelt een voortrekkersrol op het vlak van diversiteit en vrouwelijk ondernemerschap.

Start it @KBC zet in op internationalisering. De community heeft niet alleen hubs in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Kortrijk, maar ook in Budapest, én heeft pied à terre in New York. Start it @KBC maakt sinds 2017 deel uit van Global Accelerator Network (GAN), een netwerk van 120 acceleratoren wereldwijd, wat start-ups in de community extra kansen biedt in het buitenland, en tot meer dan 1 miljoen dollar aan voordelen bij technologiepartners.

Via het Corporate Incubation Program van Start it @KBC kunnen grote bedrijven sinds 2017 innovatieve ideeën met hun eigen start-up teams onder begeleiding van Start it @KBC laten uitbroeden en uitgroeien tot volwaardige businesses.

Start it @KBC ontstond in 2014 als een partnership tussen Accenture, Cronos Groep, Flanders DC, imec, joyn, KBC, Mobile Vikings, Telenet, Universiteit Antwerpen & lokale academische partners.

Start-ups kunnen zich het hele jaar kandidaat stellen via de website (www.startit.be). Twee keer per jaar pitchen de geselecteerde founders voor een professionele jury, en begint een nieuwe lichting start-ups aan hun entrepreneurstraject.

Meer informatie: www.startit.be
Voor Start it @KBC logo's en afbeeldingen, ga naar: http://startitkbc.prezly.com/m...
Persdossier Start it @KBC

Start it @KBC
Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen