Helpper nu ook in Brussel van start

Helpper nu ook in Brussel van start

  • Netwerk van buren die elkaar helpen
  • Creatieve oplossing voor sluimerende crisis in de zorgsector
  • Slechts 35% Brusselaars vindt ondersteuning bij klassieke hulpinstanties

BRUSSEL – Helpper, de digitale ontmoetingsplaats voor mensen die thuis ondersteuning nodig hebben en voor buurtbewoners die hen willen helpen, lanceert vandaag ook officieel in de 19 Brusselse gemeenten. Het startschot werd gegeven in aanwezigheid van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en Brussels burgemeester Philippe Close. Die benadrukken de nood aan nieuwe zorginitiatieven in de hoofdstad, waar meer alleenstaanden wonen én de vergrijzing almaar stijgt. Helpper biedt een creatieve en mensgerichte oplossing voor de sluimerende crisis in de zorgsector.

Helpper is een erkend deeleconomieplatform dat mensen die regelmatig thuishulp zoeken voor dagelijkse taken in contact brengt met buurtbewoners die enkele uren per week de handen uit de mouwen willen steken. Hulp voor buren, door buren, zeg maar. Het gaat niet om professionele zorgtaken, maar om klusjes zoals koken, boodschappen doen of een lift naar de dokter geven. Helpper is dus geen concurrentie voor de zorgsector, wel een waardevolle aanvulling. Helpper maakt deel uit van accelerator Start it @KBC, die innovatieve ideeën en schaalbare businessmodellen ondersteunt.

François Gerard, oprichter Helpper: “Ondanks de vele inspanningen van overheden en de zorgsector blijven er vandaag te veel mensen in de kou staan. We willen met Helpper ook in Brussel een buurtwerking opzetten van mensen die elkaar vinden en helpen, zonder dat het de samenleving iets kost. Dankzij de flexibiliteit van Helpper kunnen we heel gepersonaliseerde hulp bieden aan de mensen die het nodig hebben.”

Grote hulpvraag in Brussel
En die nood is groot in Brussel. Dat heeft onder meer te maken met de specifieke demografie van de hoofdstad, met meer alleenstaanden én een sterke vergrijzing. Uit een onderzoek* van Helpper bij 1.055 Belgen blijkt dat Brusselaars minder kunnen rekenen op familieleden of buren, en minder snel hun weg vinden naar de klassieke zorg. De cijfers spreken boekdelen: bijna de helft van de Brusselaars (44.8%) kent iemand in zijn directe omgeving die hulp nodig heeft. In meer dan een op de vier gevallen (28.5%) krijgt die persoon nochtans geen enkele vorm van ondersteuning. Krijgen ze die wel, dan gebeurt dat in 59% van de gevallen door iemand van de familie.

De zoektocht naar hulp is trouwens allesbehalve makkelijk. Slechts 35% van de Brusselaars vindt een oplossing bij de klassieke zorg- en hulpinstanties. Bovendien weet één op drie (41.3%) niet hoe of waar te beginnen zoeken. En zelfs als ze dat wél weten, heeft een kwart (24.8%) van hen gewoonweg niemand om te helpen.

Philippe Close, Burgemeester Brussel: “Brussel is een mooie stad, een wereldstad waar dagelijks meer dan 184 nationaliteiten samenwonen en samenleven, met een mengelmoes van talen en culturen, de Europese instellingen, de NAVO,... Als stad moeten wij elk duurzaam initiatief dat burgers bij elkaar brengt en het aangenaam leven maakt in onze wijken, omarmen en ondersteunen.”

Drempel verlagen en onbelast bijverdienen
Helpper is mogelijk dankzij de Belgische wetgeving op de deeleconomie. ‘Helppers’ kunnen daardoor tot 6.130 Euro per jaar onbelast bijverdienen. De ‘helppies’ betalen een vergoeding van 9 Euro/uur. Helpper regelt alle administratie en verzekeringen, zodat mensen in alle veiligheid kunnen samenwerken.

François Gerard, oprichter Helpper: “In tijden van sluimerende crisis in de zorgsector is er absoluut nood aan bijkomende initiatieven om aan de grote hulpvraag tegemoet te komen. We zijn daarom heel blij met de nieuwe bijkluswet. Die maakt het ons mogelijk om thuiszorg via Helpper verder uit te bouwen en toegankelijker te maken voor meer mensen.”

Samenwerking met officiële instanties
Helpper werkt in Brussel samen met PartenamutPartena Ziekenfonds en OZ, gemeentebesturen, OCMW’s en thuisverpleegorganisaties. Zij verwijzen leden die ondersteuning vragen bij dagelijkse taken door naar Helpper.

Alex Parisel, Algemeen Directeur Partenamut: “Partenamut promoot al enkele jaren actief initiatieven ten voordele van thuiswonende ouderen en hulpbehoevenden. Het ziekenfonds ondersteunt zo bijvoorbeeld mantelzorgers, professionele zorgverleners en thuiszorgdiensten en vrijwilligersorganisaties. Helpper is een innovatieve aanvulling op dit aanbod, volgens de principes van de deeleconomie. We zijn gewonnen voor de eenvoud, betaalbaarheid en kwaliteitsgaranties die Helpper biedt, aangepast aan de behoeften van een deel van onze Brusselse leden.”

Vandaag ondersteunen al zowat 1.500 helppers en helppies elkaar bij dagelijkse taken in Antwerpen en Gent. Met Brussel erbij hoopt Helpper tegen eind dit jaar op 2.500 leden. In maart haalde het sociale deeleconomieplatform nog 1 miljoen euro op om zijn digitale ontmoetingsplaats en diensten verder uit te breiden.

////////

Het online onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Helpper tussen 4 juni 2018 en 22 juni 2018 bij 1.055 Belgen, representatief op geslacht, leeftijd en regio. De maximale foutenmarge bij 1.055 Belgen bedraagt 2,94%.

Over Helpper
Helpper werd in 2017 opgericht door François Gerard. Hij verbindt met zijn team helppers en helppies in de 19 Brusselse gemeenten, groot Antwerpen en groot Gent. Helpper is een onafhankelijk initiatief, gesteund door ziekenfondsen Partenamut, Partena en OZ, en accelerator Start it @KBC.

Meer informatie op www.helpper.be.

Saar Dietvorst Persverantwoordelijke, Start it @KBC
Mirella Kerremans Persverantwoordelijke, Start it @KBC
Over Start it @KBC

Start it @KBC ondersteunt en promoot ondernemers met een innovatief idee en schaalbaar businessmodel, en is de grootste start-up community in België. Als start-up pionier in België wil Start it @KBC zo een positieve impact hebben op de economie en samenleving in België.

Start-ups genieten bij Start it @KBC gedurende drie maanden van een sterk acceleratieprogramma op maat en mogen anderhalf jaar rekenen op mentorship, expertise, een uitgebreid netwerk en co-working space. Start it @KBC optimaliseert haar aanbod voortdurend in co-creatie met de start-ups. 

Start it @KBC stimuleert (internationale) kruisbestuivingen: tussen de meer dan 700 start-ups en scale-ups, maar ook met investeerders, ervaren mentoren, met experts in uiteenlopende domeinen (technologie, sales, juridisch, marketing, communicatie,…) en andere acceleratoren en incubatoren wereldwijd. De community speelt een voortrekkersrol op het vlak van diversiteit en vrouwelijk ondernemerschap.

Start it @KBC zet in op internationalisering. De community heeft niet alleen hubs in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Kortrijk, maar ook in Budapest, én heeft pied à terre in New York. Start it @KBC maakt sinds 2017 deel uit van Global Accelerator Network (GAN), een netwerk van 120 acceleratoren wereldwijd, wat start-ups in de community extra kansen biedt in het buitenland, en tot meer dan 1 miljoen dollar aan voordelen bij technologiepartners.

Via het Corporate Incubation Program van Start it @KBC kunnen grote bedrijven sinds 2017 innovatieve ideeën met hun eigen start-up teams onder begeleiding van Start it @KBC laten uitbroeden en uitgroeien tot volwaardige businesses.

Start it @KBC ontstond in 2014 als een partnership tussen Accenture, Cronos Groep, Flanders DC, imec, joyn, KBC, Mobile Vikings, Telenet, Universiteit Antwerpen & lokale academische partners.

Start-ups kunnen zich het hele jaar kandidaat stellen via de website (www.startit.be). Twee keer per jaar pitchen de geselecteerde founders voor een professionele jury, en begint een nieuwe lichting start-ups aan hun entrepreneurstraject.

Meer informatie: www.startit.be
Voor Start it @KBC logo's en afbeeldingen, ga naar: http://startitkbc.prezly.com/m...
Persdossier Start it @KBC

Start it @KBC
Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen