Start-up For Good wil ecologische voetafdruk van Belgen verkleinen

Start-up For Good wil ecologische voetafdruk van Belgen verkleinen

Earth Overshoot Day: natuurlijke rijkdommen steeds vroeger opgebruikt

Dinsdag 1 augustus 2017 — Op 2 augustus is het Earth Overshoot Day, de dag dat we de natuurlijke rijkdommen voor een heel jaar al hebben opgebruikt. Met de vijfde grootste ecologische voetafdruk van de hele wereld hebben ook de Belgen een stevig aandeel in die trieste dag. Start-up For Good wil met zijn app, die snel en eenvoudig je ecologische voetafdruk in kaart brengt, tonen hoe weinig opofferingen het kost om onze impact op de planeet drastisch te verkleinen. “Eén extra keer per week vegetarisch eten, één extra dag per week de fiets nemen en één keer per jaar een vliegreisje schrappen, en we halen de Europese klimaatdoelstelling.”

Vijf maanden voor het einde van het jaar hebben we met z’n allen al evenveel natuurlijke hulpbronnen geconsumeerd als de aarde jaarlijks produceert. Earth Overshoot Day valt ook elk jaar vroeger, vorig jaar viel hij bijvoorbeeld pas op 8 augustus. De aarde kan niet meer volgen.

Start-up For Good maakt deel uit van incubator Start it @kbc, die innovatief en schaalbaar ondernemerschap ondersteunt. For Good lanceerde een jaar geleden een app waarmee je snel en eenvoudig je eigen ecologische voetafdruk kan meten, kan berekenen hoeveel planeten als de aarde nodig zijn om gelijke tred te houden met je levensstijl, en tips krijgt om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo’n 4.000 gebruikers maken gebruik van de app om hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. For Good wil het komende jaar verder groeien, zegt oprichter Maarten Desmet. “Uit de nationale klimaatenquête weten we dat de grote meerderheid van de Belgen bezorgd is over de klimaatopwarming, maar daarvoor vooral kijken naar de industrie, het vrachtvervoer, de overheid,… Terecht, maar tegelijkertijd vergeten we hoeveel we op korte termijn zélf kunnen doen, op het niveau van ons eigen huishouden.”

Zo berekende For Good samen met CO2-adviesbureau CO2logic welke inspanningen nodig zijn om de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Europa engageerde zich om de CO2-uitstoot met gemiddeld minstens 40 procent terug te dringen tegenover het niveau van 1990. Op de concrete doelstellingen per land is het nog even wachten - en mogelijk zullen die voor België strenger uitvallen - maar de Europese ambitie zou betekenen dat elke Belg zijn CO2-uitstoot jaarlijks met 2,04 ton moet reduceren.

For Good en CO2logic keken vooral naar de manier waarop we wonen, eten en ons verplaatsen, aangezien heel wat studies aangeven dat daar nog grote winst valt te halen voor het klimaat:

  • één keer per week een warme maaltijd met vlees vervangen door een vegetarische maaltijd: ongeveer 700 kg CO2e-reductie op jaarbasis
  • één keer per week de auto laten staan en de fiets nemen: bijna 1 ton CO2e-reductie op jaarbasis
  • 1 vliegreis binnen Europa schrappen: ongeveer 500 kg CO2e-reductie
  • overschakelen van grijze stroom naar groene stroom: ruim 300 kg CO2e-reductie per persoon op jaarbasis

“Als de gemiddelde Belg één keer per week vegetarisch zou eten, één keer per week de auto in de garage zou laten staan en één vliegreis zou laten, dan halen we de Europese klimaatdoelstelling”, verduidelijkt Maarten Desmet. “Dat vraagt een kleine aanpassing in onze dagdagelijkse gewoontes, maar het vraagt zeker geen revolutie. Dat is ook wat we met onze app willen tonen: we willen niemand een schuldgevoel aanpraten, we willen mensen vooral duidelijk maken hoe weinig moeite en hoe weinig opofferingen het eigenlijk vraagt om je impact op het klimaat drastisch terug te dringen.”

De For Good app is gratis te downloaden op de smartphone via de App Store en de Google Play Store.

/////////////

Over For Good
For Good is een start-up uit Antwerpen die duurzaamheid leuk, eenvoudig en laagdrempelig wil maken. Dit met behulp van een mobiele app en ecologische Challenges voor bedrijven. De app en Challenge brengen bijna je volledige ecologische voetafdruk in kaart en zijn daarin uniek. Gaandeweg reikt de app tips aan om je voetafdruk te verkleinen. In de komende maanden zal For Good een nieuwe manier uitwerken om de impact van je voeding te bepalen. De start-up werkt daarvoor samen met de Rijksuniversiteit van Groningen die gespecialiseerd zijn in gedragsveranderingen op vlak van duurzaamheid.
Meer informatie over For Good op: www.for-good.be

Over CO2logic
CO2logic is een onafhankelijk adviesbureau dat zich specialiseert in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. CO2logic steunt en ontwikkelt ook klimaatprojecten in ontwikkelingslanden (Burkina Faso, Benin, Oeganda, Democratische Republiek Congo, …) met lokale ngo’s waarmee zijn klanten en partners hun resterende koolstofvoetafdruk kunnen compenseren. Het ‘CO2 Neutral’ label (gevalideerd door Vinçotte) garandeert dat organisaties ook hun verantwoordelijkheid nemen wat hun restuitstoot en klimaatimpact betreft.
Meer informatie over CO2logic op: www.co2logic.com