Vlerick Business School en Talentree lanceren opleiding voor nieuwkomers

Vlerick Business School en Talentree lanceren opleiding voor nieuwkomers

Donderdag 22 februari 2018 — Vlerick Business School en Talentree - een jobplatform voor hoogopgeleid multicultureel talent - lanceren samen een opleidingstraject met als doel hoogopgeleide nieuwkomers sneller te integreren op hun niveau op de Belgische arbeidsmarkt. Dit doen ze met steun van het Europees Sociaal Fonds. Het project is gebaseerd op een succesvol voorbeeld van Stockholm School of Economics in Zweden. Daarbij had 80% van de deelnemers aan het einde van het traject een job. Het traject omvat een managementopleiding gecombineerd met een stage van zes maanden. Daarnaast krijgen deelnemende talenten en bedrijven ook intensieve coaching en mentoring.

Het project van Vlerick Business School en Talentree heeft tot doel om hoogopgeleide nieuwkomers op hun opleidingsniveau te laten instromen op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil het bedrijven ook warm maken voor een diversiteitsbeleid. In een context van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, wil dit project hoogopgeleide nieuwkomers en bedrijven sneller en duurzaam aan elkaar koppelen. Talentree maakt deel uit van accelerator Start it @KBC, die innovatieve ideeën en schaalbare businessmodellen ondersteunt.

Er is nog steeds een grote kloof in werkzaamheidsgraad tussen autochtonen en personen van vreemde herkomst. Zelfs met het juiste diploma én relevante werkervaring vinden nieuwkomers moeizaam een weg naar de arbeidsmarkt. Tegen de verwachting in wordt deze kloof in tewerkstelling tussen Vlamingen en nieuwkomers ook groter naargelang het opleidingsniveau stijgt: 14% voor laaggeschoolden tot 39% voor hooggeschoolden (HiVA, De Cuyper, 2016). Bovendien tonen cijfers van de OESO dat migranten vaker overgekwalificeerd aan de slag zijn dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau.

“We moeten inzetten op het integreren en behouden van hoogopgeleide nieuwkomers als België competitief wil blijven in de globale competitie voor talent", zegt Hannelore Waterschoot, die in 2016 Talentree oprichtte om een brug te bouwen tussen multicultureel talent en Belgische werkgevers. Cijfers tonen aan dat de werkende beroepsbevolking in België daalt sinds 2014 en een dieptepunt zal kennen tegen 2038. Migratie speelt nu al een significante rol binnen de meest dynamische sectoren van de economie. Nieuwkomers representeren 15% van de instroom in sterk groeiende beroepen in Europa, zoals de gezondheidszorg en STEM-beroepen (Migration Policy Debates © OECD May 2014).

Prof dr. Dirk Buyens licht het traject toe: “Vanaf september 2018 tot maart 2019 volgen nieuwkomers een managementopleiding van 20 dagen waarbij naast leiderschapsvaardigheden ook de verschillende subdomeinen van management aan bod komen. Parallel lopen zij een stage van zes maanden (i.s.m. VDAB) met intensieve mentoring en coaching, ook voor de bedrijven. We starten nu met de screening van talenten en het interviewen van geïnteresseerde bedrijven zodat we tegen eind juni 2018 met een eerste cohort van 16 deelnemers van start kunnen gaan.”

Meer informatie over het project op: www.vlerick.com/nimap.

Hannelore Waterschoot Founder at Talentree
Saar Dietvorst Start it @KBC