Wallonië neemt voortouw in digitale democratie en burgerparticipatie

Wallonië neemt voortouw in digitale democratie en burgerparticipatie

CitizenLab helpt grote Waalse steden met een online platform voor burgerparticipatie

Brussel - De stad Bergen ontwikkelde samen met CitizenLab een eigen online platform voor burgerparticipatie ​www.demain.mons.be​. Naar aanleiding van het stadsproject Bergen 2015-2025 wil burgemeester Elio Di Rupo de burgers meer inspraak geven via het platform. Zo zal Bergen haar burgers meer betrekken bij het beleid en een maximum aantal concrete ideeën op het gebied van bvb. mobiliteit, omgeving en economie verzamelen. Na Luik is Bergen de tweede grote stad in Wallonië die dit jaar actief inzet op burgerparticipatie.

Burgerparticipatie in Luik
Op 8 maart lanceerde de stad Luik samen met CitizenLab het platform www.reinventonsliege.be. Via het platform kan de stad Luik enerzijds projecten voorstellen aan haar burgers en om reacties vragen. Anderzijds kunnen inwoners hun ideeën en concrete noden aan het bestuur doorgeven via het platform. Na tien weken zal het bestuur een synthese vormen van de meest populaire en haalbare projecten waarop de burgers nadien kunnen stemmen. Het Stadsproject van Luik wordt op die manier volledig gevoed door haar inwoners.

De Luikenaars reageerden enthousiast: 3% van de totale bevolking registreerde zich in de eerste vijf weken. Dit zijn bijna 10.000 unieke bezoekers, terwijl op traditionele infoavonden meestal maar 30 personen deelnemen. De inwoners plaatsten al 1.600 ideeën en commentaren online. Bovendien kunnen ze hun ideeën nog inzenden tot 22 mei.

Reinventonliege.be wordt het meest succesvolle digitale burgerparticipatie initiatief van Europa. Nooit eerder in Europa hebben zoveel mensen deelgenomen aan een digitale volksraadpleging,” vertelt Wietse Van Ransbeeck, oprichter en CEO van CitizenLab. “Een wederzijdse communicatie met de burger staat hoog op de agenda van de meeste politici: zij beseffen dat hun burgers mondiger zijn geworden maar vooral een erg goed beeld hebben van welke noden leven in de praktijk. Om de inclusie te verbeteren, met name een breder en misschien ook jonger publiek, doen Steden en Gemeenten er de dag van vandaag goed aan een digitaal Participatie Platform aan te bieden. Technologie zorgt ook bij beleidskeuzes voor efficiëntie.”

Bergen 2025
Ook Bergen, de vierde grootste stad van Wallonië, trakteert haar burgers op digitale democratie. In het kader van het stadsproject 2025 - de opvolger van Mons 2015 - hebben Elio Di Rupo en de leden van het college van Bergen gekozen om dit project te voeden met een maximum aantal voorstellen van burgers.

Het college van Bergen organiseerde eind vorig jaar een aantal workshops waaruit meer dan 270 projecten rond 11 thema’s in kaart werden gebracht. Dit jaar gooide het college het over een andere boeg. In plaats van zelf initiatieven naar voor te schuiven, kiest het college nu voor digitale burgerinspraak. Ze schakelden CitizenLab in om het platform www.demain.mons.be te lanceren.

Elio Di Rupo, burgemeester van Bergen: “Citizenlab begeleidt ons op het vlak van digitale participatie want we willen ons laten bijstaan door echte professionals. Overleg is gemakkelijk gezegd, maar het moet zorgvuldig worden gevoerd. We vertrouwen erop dat dit democratisch proces dankzij het CitizenLab-platform op zijn best zal worden beheerd.”

Met het project wil het bestuur haar inwoners de kans geven om van 21 april tot en met 21 augustus creatief te zijn en hun wensen openbaar te maken op het platform. Daarnaast stuurt de stad haar burgers een formulier op per post en zullen er dit najaar contactmomenten zijn met het college. In januari 2018 stelt het bestuur de concrete voorstellen van Projet de Ville de Mons 2025 officieel voor.

CitizenLab maakt deel uit van incubator Start it @kbc, die innovatief en schaalbaar ondernemerschap ondersteunt.

Media kit met foto’s, logo en een screenshot van het platform

Over CitizenLab
CitizenLab, een Brusselse civic tech start-up, werd opgericht in september 2015 door Wietse Van Ransbeeck (23), Aline Muylaert (23) en Koen Gremmelprez (29). Het burgerplatform CitizenLab wil het eenvoudig maken voor steden en gemeenten om hun burgers inspraak te geven op thema’s die hen aanbelangen. Zo kun je op het platform voorstellen plaatsen, bijdragen aan andere voorstellen en je voorkeur uitdrukken door voor of tegen te stemmen.

Ondertussen gebruiken meer dan 25 lokale overheden de CitizenLab-software. Zowel in kleinere gemeenten (zoals Lommel, Vilvoorde, en Hamme), grote centrumsteden (zoals Hasselt, Oostende, en Sint-Niklaas), als op hoger niveau (Vlaamse en Deense overheid) wordt het participatieplatform met succes ingezet. Zo getuigt Valerie Del Re, Schepen stad Hasselt: “Dankzij CitizenLab heeft de Stad Hasselt kwaliteitsvolle voorstellen verzamelt van burgers die we voorheen niet konden bereiken. En dit alles met minimale inspanningen voor de stad zelf.www.citizenlab.be 

Contacteer ons
Over Start it @KBC

Start it @KBC ondersteunt en promoot ondernemers met een innovatief idee en schaalbaar businessmodel, en is de grootste start-up community in België. Als start-up pionier in België wil Start it @KBC zo een positieve impact hebben op de economie en samenleving in België.

Start-ups genieten bij Start it @KBC gedurende drie maanden van een sterk acceleratieprogramma op maat en mogen anderhalf jaar rekenen op mentorship, expertise, een uitgebreid netwerk en co-working space. Start it @KBC optimaliseert haar aanbod voortdurend in co-creatie met de start-ups. 

Start it @KBC stimuleert (internationale) kruisbestuivingen: tussen de meer dan 700 start-ups en scale-ups, maar ook met investeerders, ervaren mentoren, met experts in uiteenlopende domeinen (technologie, sales, juridisch, marketing, communicatie,…) en andere acceleratoren en incubatoren wereldwijd. De community speelt een voortrekkersrol op het vlak van diversiteit en vrouwelijk ondernemerschap.

Start it @KBC zet in op internationalisering. De community heeft niet alleen hubs in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Kortrijk, maar ook in Budapest, én heeft pied à terre in New York. Start it @KBC maakt sinds 2017 deel uit van Global Accelerator Network (GAN), een netwerk van 120 acceleratoren wereldwijd, wat start-ups in de community extra kansen biedt in het buitenland, en tot meer dan 1 miljoen dollar aan voordelen bij technologiepartners.

Via het Corporate Incubation Program van Start it @KBC kunnen grote bedrijven sinds 2017 innovatieve ideeën met hun eigen start-up teams onder begeleiding van Start it @KBC laten uitbroeden en uitgroeien tot volwaardige businesses.

Start it @KBC ontstond in 2014 als een partnership tussen Accenture, Cronos Groep, Flanders DC, imec, joyn, KBC, Mobile Vikings, Telenet, Universiteit Antwerpen & lokale academische partners.

Start-ups kunnen zich het hele jaar kandidaat stellen via de website (www.startit.be). Twee keer per jaar pitchen de geselecteerde founders voor een professionele jury, en begint een nieuwe lichting start-ups aan hun entrepreneurstraject.

Meer informatie: www.startit.be
Voor Start it @KBC logo's en afbeeldingen, ga naar: http://startitkbc.prezly.com/m...
Persdossier Start it @KBC

Start it @KBC
Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen